Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het mkb te halveren.

Dat is een gevolg van de evaluatie van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Vorig jaar kondigde het kabinet al aan dat de wettelijke betaaltermijn gehalveerd zou worden als de sector er niet zelf in zou slagen om sneller te betalen.

Uit een evaluatie is gebleken dat het bedrijfsleven dat zelf niet voor elkaar heeft gekregen. In 2018 bleven facturen gemiddeld 41,5 dagen liggen. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dit 41 dagen en in het tweede kwartaal 41,4 dagen.

Die situatie noemt Keijzer onwenselijk. “Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan. Snellere betaling biedt ondernemers meer financiële ademruimte en geeft ze een grotere kans om deze economische crisis door te komen.”

MKB-Nederland is tevreden dat de plannen nu definitief in een wet worden omgezet. “Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van de belangenorganisatie. “Als MKB-ondernemer zit je in een afhankelijkheidsrelatie. Het is vaak slikken of stikken, je hebt geen poot om op te staan en een incassobureau op je grootste klant afsturen doe je niet zo snel.”

De wetswijziging gaat waarschijnlijk dit najaar in consultatie. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog mee akkoord gaan.

Als de maatregel van kracht is staan mkb’ers sterker in hun onderhandelingen met grote bedrijven, zo is de verwachting. Als er niet binnen dertig dagen betaald wordt, hebben de leveranciers recht op een schadevergoeding en mogen ze de juridische en incassokosten doorberekenen.

Uit de evaluatie bleek ook dat mkb-ondernemers de behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van de betaaltermijn. Staatssecretaris Keijzer onderzoekt daarom of het mogelijk is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedurende één jaar klachten en meldingen registreert over het niet naleven van de betaaltermijn. Die cijfers kunnen inzicht geven in het betaalgedrag. Afhankelijk van de resultaten kan bepaald worden of onafhankelijk toezicht nodig is.

Bronnen: nos.nl, rijksoverheid.nl en busisnessinsider.nl
Foto: Shutterstock