MKB Nederland wil dat grote ondernemingen hun rekeningen voortaan binnen dertig dagen betalen. Daartoe roept MKB-Nederland op in een brief aan staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

Van 60 naar 30 dagen
Sinds 1 juli 2017 is wettelijk vastgesteld dat grote bedrijven kleinere leveranciers binnen zestig dagen moeten betalen. Dat was toen al een aanscherping, maar die werkt niet afdoende, zo stelt MKB Nederland.
Grote bedrijven zoeken steeds meer de uiterste grens op van die 60 dagen. Voorzitter Vonhof hierover op BNR Radio: “Voor de grote bedrijven is het zo lang mogelijk uitstellen van de betaling een vorm van cashmanagement. Ze beschouwen de kleine bedrijfjes als een enorme bank”. Dat maakt vooral het midden en kleinbedrijf kwetsbaarder voor tegenslag, wat extra riskant is nu de economie lijkt te gaan afkoelen.
MKB-Nederland wil daarom dat de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wettelijk wordt vastgelegd op 30 dagen.

Betaalme.nu
Tientallen grote Nederlandse bedrijven zijn sinds 2017 aangesloten bij de organisatie Betaalme.nu, die net als MKB-Nederland streeft naar een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen. Onder meer de Kamer van Koophandel (KvK) is bij de organisatie aangesloten.

De KvK ziet vaak de situatie waarbij met name grotere bedrijven meer gewicht hebben en in de onderhandelingen vaak afdwingen dat hun algemene voorwaarden worden gebruikt in plaats van die van de kleine ondernemer. “En die zijn dan vaak minder gunstig.”
Volgens MKB-Nederland zijn drie jaar geleden 500 grote bedrijven aangeschreven om zich aan te sluiten bij Betaalme.nu. om daarmee te verklaren dat ze facturen binnen 30 dagen voldoen. “Van die grote bedrijven hebben slechts 53 toegezegd hieraan te zullen voldoen, er kan dus nog een hoop worden verbeterd.”

Bron: eulerhermes.nl en betaalme.nu
Foto: shutterstock.nl