Naar verwachting stijgt het aantal faillissementen in 2019 wereldwijd met zes procent.  Twee van de drie landen krijgen te maken met een toename. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Nederland moet erop voorbereid zijn dat het aantal faillissementen voorlopig alleen maar zal stijgen. De dalende economische groei, internationale handelsperikelen en de aanhoudende onzekerheid over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie hebben een eind gemaakt aan de dalende trend van het aantal faillissementen.

De Global Insolvency Index van Euler Hermes, gebruikt bij het onderzoek, omvat 43 landen die samen goed zijn voor 83% van het wereldwijde bbp.  Hieruit blijkt dat het aantal faillissementen in 2019 wereldwijd met zes procent stijgt.

In Europa zijn de landen met opvallende stijgingen van het aantal faillissementen:  Zweden (+10%) en Denemarken (+15%). Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich met +9% ook aan de verkeerde kant. In Nederland en Duitsland verandert er niet veel ten opzichte van vorig jaar. Daarmee behoort Nederland, net zoals de VS, tot de kopgroep van 15 beste landen. Extreem slecht zijn de faillissementscijfers van China. In het land is een ware sanering gaande. Voor dit jaar wordt een stijging verwacht van 20 procent.

Andere voorspellingen
Atradius voorspelt in haar faillissementsvooruitzichten voor 2019 echter een wereldwijde toename van het aantal faillissementen van maar 1 procent.
In West-Europa is sprake van de grootste stijging (+2 procent), waarbij vooral het Verenigd Koninkrijk en Italië eruit springen (achtereenvolgens 6 en 7 procent). Ook voor Nederland ligt een toename in het vooruitzicht (+2 procent).
Het aantal faillissementen in Frankrijk daalde in 2018 met één procent, dit slaat om in een stijging in 2019 van één procent. In Duitsland wordt een stijging van 2 procent in 2019 verwacht. De ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk, belangrijke handelspartners van Nederland, hebben ook negatieve gevolgen voor Nederland.

Nederland
Terwijl het aantal faillissementen in Nederland tussen 2014 en 2017 gemiddeld met 22 procent per jaar daalde, is in 2019 sprake van een keerpunt. Atradius verwacht voor het eerst weer een stijging van 2 procent. Hoewel nog steeds sprake is van een robuuste binnenlandse vraag pakt de economische groeivertraging in Frankrijk en Duitsland, negatief uit voor de export. Ook de aanhoudende onzekerheid over de wereldhandel eist zijn tol. Deze ontwikkelingen leiden voor het eerst sinds jaren tot een toename van het aantal faillissementen.

Volgens Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland, laat het algemene faillissementsbeeld een robuuste opwaartse trend zien. Voor 2019 verwacht Euler Hermes voor Nederland een lichte stijging. Er zijn geen signalen die erop wijzen dat de opwaartse trend, mede ingegeven door de brexit-perikelen, komende periode ombuigt. Door de dalende economische groei komen steeds meer bedrijven in steeds meer landen in de problemen als het gaat om productie- en (her)financieringskosten. Bedrijven kampen met een dalende vraag. Dat vergroot de kwetsbaarheid met name van bedrijven met hoge vaste kosten en bedrijven met een hoge voorraad. Ook bedrijven die voor hun werkkapitaal afhankelijk zijn van kredieten krijgen het moeilijker omdat financiële instellingen striktere regels hanteren nu de economische groei hapert. Tot slot zijn jonge bedrijven een kwetsbare groep.

Volgens het CBS bereikte het aantal faillissementen in Nederland in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is het aantal faillissementen echter drie maanden op rij gestegen. Daarna wisselden perioden met stijgingen en dalingen elkaar af. In maart en april 2019 steeg het aantal faillissementen, na in januari en februari gedaald te zijn. Kwetsbare sectoren zijn de retail, agrifood, bouw en zakelijke dienstverlening.

Walter Toemen adviseert om extra alert te zijn op veranderingen in het betalingsgedrag van klanten. ‘Nog meer dan anders is een strak debiteurenbeheer een vereiste. Het is noodzakelijk dat bedrijven de risico’s goed in beeld te hebben, zeker wanneer de economische schommelingen heftig zijn. Een bedrijf zonder voldoende spreiding loopt in zo’n situatie extra gevaar”

Bronnen: eulerhermes.nl, financieel-management.nl en cbs.nl
Foto: Shutterstock.nl