Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken.

Zo wil men er bij onbetwiste vorderingen naar streven om vanaf april 2020 binnen 2 weken uitspraak te doen. Nu is die termijn maximaal 6 weken.
Ook werkt de Rechtspraak samen met de deurwaarders aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg.
Daarnaast heeft de Rechtspraak een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden, zodat vooraf precies duidelijk is welke gegevens de rechter nodig heeft.

In de eerste helft van 2020 start de Rechtspraak daarnaast met een pilot digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren. Na een evaluatie wordt beslist over uitbreiding naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren.
Tot slot werkt de Minister voor Rechtsbescherming aan een wetsvoorstel om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen.

Bron: vcmb.nl en njb.nl
Foto: Shutterstock