De stijging van het aantal faillissementen in Nederland zal ook in 2020 doorzetten. Dit wordt voorspeld door kredietverzekeraars Euler Hermes en Atradius. Ondernemingen zullen last gaan krijgen van een lagere groei van de consumptie in Nederland zelf en geopolitieke problemen.

Zo staat de wereldeconomie onder druk. Voor dit en volgend jaar wordt een groei van 2,5% verwacht, een stuk minder dan de 3,2% waar een jaar geleden nog van werd uitgegaan.

De wereldhandel zal dit jaar zelfs krimpen, is de algemene verwachting. De problemen zijn vooral een gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, maar ook de malaise in de Duitse industrie, de aanhoudende onzekerheid over Brexit, de PAS- en PFAS- problemen in de bouwsector en zwakke opkomende economieën spelen de wereldeconomie parten, met meer faillissementen tot gevolg.

Naar verwachting zijn er in 2019 waarschijnlijk zo’n 4 procent meer faillissementen dan vorig jaar. Daarmee is de prognose iets pessimistischer dan in augustus, toen voor dit jaar nog een toename met 3% voorzien werd. In 2020 wordt een groei van het aantal faillissementen met 1% verwacht.

Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, is het de vraag of we dit groeitempo kunnen vasthouden. Het zijn volgens de deskundige vooral externe omstandigheden die de economie parten spelen. Maar ook in het binnenland is sprake van een verzwakking van de consumptiegroei ten opzichte van eerdere jaren. Er wordt vanuit gegaan dat de economische groei in Nederland dit jaar terugvalt tot 1,6% en volgend jaar uitkomt op 1,2%. Dit vertaalt zich waarschijnlijk in een stijging van het aantal faillissementen in zowel 2019 als 2020.

Handelsoorlog
De handelsoorlog tussen de VS en China heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldhandel. Als de handelsoorlog zich uitbreidt naar andere economieën in Azië en Europa, wat heel goed mogelijk is, zal de wereldhandel nog verder vertragen.

Krimp in Duitsland
Nederlandse bedrijven lijden onder productiedalingen in de Duitse industrie. Mede als gevolg van de economische krimp in Duitsland lijkt het dan ook onvermijdelijk dat het aantal faillissementen ook in Nederland zal stijgen. Daardoor worden er dit jaar 3% meer faillissementen in Nederland verwacht. De kans dat dit beeld verder verslechtert in de komende periode is daarbij aanzienlijk.

Brexit
De verwachting is dat in 2020 – als gevolg van de Brexit – het aantal faillissementen in Nederland verder toeneemt. Belangrijkste oorzaken: vraaguitval, omzetverlies door een nadelige wisselkoers en het uitblijven van investeringen. Kredietverzekeraars onderzochten de Brexit gevoeligheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Kwetsbaar zijn ondernemingen in de sectoren agri & food, transport & logistiek, industrie en groothandel.

Ook in de bouw komen de echte problemen pas in 2020
De PAS- en PFAS- problemen zullen de bouwsector volgend jaar pas echt gaan raken. Sinds juni is het aantal verleende bouwvergunningen flink afgenomen en de doorwerking daarvan zal de bouw in 2020 raken. Hierdoor zal het aantal bouwbedrijven in de economische problemen alleen maar verder toenemen, waardoor het aantal faillissementen naar verwachting alleen maar verder zal stijgen. Andere oorzaken voor stijging in het aantal faillissementen zijn oplopende bouwkosten, tegenvallende verkopen en vertraging bij bouwprojecten.

Bron: CRDT Credit & Finance
Foto: Shutterstock