De griffierechten in burgerlijke zaken worden jaarlijks geïndexeerd. De indexatie is gekoppeld aan de consumentenprijsindex en deze is in de periode 31 juli 2017 tot en met 31 juli 2018 gestegen met 2,13%. Dit betekent dat de griffierechten per 1 januari 2019 zullen stijgen. De hoogte van het te betalen griffierecht is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de aard van de zaak, de hoogte van de vordering en of je als natuurlijke persoon of als bedrijf procedeert.

Overzicht griffierechten 2019


Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden


Griffierechten voor kantonzaken bij de rechtbank

– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 500               € 121                € 81                € 81
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500               € 486               € 231                € 81
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500               € 972               € 486                € 81

Griffierechten voor andere zaken dan kantonzaken bij de rechtbank
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde                € 639                € 297                € 81
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000             € 1.992                € 914                € 81
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000             € 4.030             € 1.599                € 81

Griffierechten bij de Gerechtshoven
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoeK van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer € 12.500               € 741               € 324               € 324
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000             € 2.020               € 741               € 324
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000             € 5.382             € 1.684               € 324

Griffierechten bij de Hoge Raad
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer € 12.500               € 811               € 336               € 336
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000             € 2.692               € 811               € 336
– Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000             € 6.731             € 2.020               € 336

Niet iedereen is per 1 januari 2019 de nieuwe griffierechten verschuldigd. Voor deze gevallen, lees hier verder.

Bron: creditexpo.nl