De ongekend grote staatssteunmaatregelen en aflossingspauzes van banken kunnen niet verhinderen dat er de komende maanden een golf van faillissementen over Nederland en de wereld heen rolt. Mondiaal zal het aantal faillissementen met 14% toenemen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, en de Allianz Group.

De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met 15%. Begin dit jaar hadden de onderzoekers nog een groei van +2,4% geraamd voor de wereldwijde economie. Dat is in het recente onderzoek bijgesteld naar +0,8%. “Daarbij gaan we er wel vanuit dat dat de maatregelen om het coronavirus in te perken de komende maanden succesvol verlopen”, zegt Walter Toemen, Directeur Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland.

Het meest zonnige scenario is een korte, heftige recessie. “Onze onderzoekers verwachten een korte, scherpe wereldwijde recessie met meteen daarna een fors herstel. Dat is waar we op hopen. In het slechtste geval houdt de crisis aan tot 2021.

Vanwege de Corona-uitbraak is het faillissementsrisico in bepaalde sectoren zo hard gestegen dat het de afgelopen twee weken zo goed als onmogelijk is geworden om je ertegen te verzekeren. Met name in de horeca, sierteelt, de evenementenbranche en de creatieve sector zullen veel bedrijven onvermijdelijk omvallen, zeggen kredietverzekeraars en andere financiële dienstverleners.

De toestroom van nieuwe kredietaanvragen is in sommige sectoren zo hoog dat de financiering ervan begint te knellen. Alternatieve financiers zien zich door de samenstelling van hun klantenbestand blootgesteld aan grote risico’s. Factoringpartijen die zwaar in mkb en zzp zitten zullen het lastig krijgen. In de komende maanden gaan we ontdekken of alternatieve financiering ook in crisistijd een plek heeft.’

De enige uitweg is volgens sommigen specialisten dat schuldeisers en leveranciers van bijvoorbeeld restaurants hun betaaltermijn enorm oprekken. De grootste drie kredietverzekeraars van Nederland hebben vorige week al maatregelen getroffen. Zij geven schuldenaren dertig dagen extra om facturen te betalen alvorens over te gaan tot invordering en uitbetaling van de schade.

Als het lukt om het Coronavirus in te dammen, is niet meteen alle gevaar geweken. Volgens Toemen kunnen scherpe neerwaartse bewegingen op de goederen- en aandelenmarkten tot verdere liquiditeitsstress leiden. De recessie zal zich hierdoor verdiepen. “Ook het afbouwen van de gigantische steunoperaties kunnen tot onevenwichtigheid leiden. Landen zitten straks opgescheept met enorme begrotingstekorten. De vraag is hoe daarmee om wordt gegaan. Allemaal factoren die het opnieuw opstarten van de motoren kunnen bemoeilijken.”

Gaat Corona de wereldeconomie harder raken dan de kredietcrisis?
De prognoses voor impact van het Coronavirus op de wereldeconomie zijn zeer somber. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was duidelijk: de recessie die de wereldeconomie raakt zal vergelijkbaar zijn met die van de crisis in 2008, of erger. Al tachtig landen klopten bij de organisatie aan voor financiële hulp. Economen stellen de laatste tijd hun verwachtingen ook al opvallend snel naar beneden bij.
Goldman Sachs gaat nu al uit van een krimp van de wereldeconomie met 1% dit jaar, waarmee de neergang die van 2009 zou overtreffen. Hij veronderstelt, zoals alle analisten op dit moment, een krachtig herstel in de tweede jaarhelft. Waarbij de vergelijking met 2009 in één opzicht gunstiger uitvalt: overheden stellen ruim begrotingsgeld beschikbaar om de schok op te vangen en de centrale banken voeren een ruimgeldbeleid.

Bronnen: creditexpo.nl en fd.nl
Foto: Shutterstock