U heeft geld nodig voor uw onderneming? Dan zijn er verschillende manieren om aan financiering te komen. U kunt een zakelijke lening afsluiten bij een bank, maar u kunt ook gebruik maken van private financiers of geld van de Overheid. In dit overzicht vindt u verschillende soorten zakelijke financiering.

Financiering via banken, verzekeraars of factoringmaatschappijen

De belangrijkste vormen van deze  financiering zijn: banklening, hypothecaire lening, bankgarantie, (reverse)factoring en debiteurenfinanciering, kredietverzekering en leasing. De laatste 4 vormen worden hieronder toegelicht.

Factoring en debiteurenfinanciering
Bij factoring en debiteurenfinanciering betaalt een bank of factoringmaatschappij (de factor) de facturen die u verstuurt. U krijgt het bedrag van uw factuur direct van hen. En krijgt dus snel betaald. Daarna zal de factor ervoor zorgen dat uw klant hem betaalt. Het gaat om ‘business to business’-transacties, dus niet om facturen aan consumenten.

Reverse factoring
Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer voor de door hem goedgekeurde facturen. Omdat zeker is dat hij gaat betalen, kan de factor uw factuur alvast voorschieten. Hierdoor krijgt u uw factuur binnen 5 tot 10 dagen betaald.

Leasing
Bij leasing financiert een bank of leasemaatschappij bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een auto of machines. Bij Financial Lease sluit u een lening af. U betaalt het financieringsbedrag vervolgens in termijnen terug. Het product is van u en u loopt economisch risico. Bij Operationele Lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. U kunt het vergelijken met huren.

Kredietverzekering
Met een kredietverzekering krijgt u meer zekerheid dat u ook betaald wordt, als u op rekening levert. Als uw klant bijvoorbeeld niet betaalt door een faillissement of surseance van betaling, dan betaalt uw kredietverzekeraar het geld aan u uit.

Financiele steun van de Overheid

Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)
Bij de gemeente waarin u woont, kunt u financiële ondersteuning aanvragen via een krediet of aanvulling op het inkomen. Bij 80% van de ondernemers is deze regeling nog niet bekend. Bbz kunt u aanvragen als: u een bedrijf wilt starten vanuit een inkomen op bijstandsniveau (maximum krediet circa 36.000 euro); u als gevestigd ondernemer tijdelijk financiële problemen hebt (maximum krediet circa 196.000 euro); u 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf; als u wilt stoppen met uw bedrijf.

Startup Box
Potentiële financiers zijn vaak huiverig voor de risico’s van een startend bedrijf met vernieuwende ideeën. Gelukkig zijn er voor startups andere mogelijkheden om plannen van de grond te krijgen, de overheid heeft namelijk verschillende regelingen voor ondersteuning. Die regelingen verkleinen het risico voor potentiële financiers, waardoor die mogelijk wél investeren. Om het makkelijker te maken is er een overzicht van deze overheidsregelingen: de Startup Box. Deze tool helpt bij het vinden van de best passende regeling.

Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM)
De ROM’s zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is 50.000 euro.

Alternatieve financiering of private financiers

Bekenden en familie
Een familielid of vriend laten laten  investeren in uw bedrijf: leg dit vast in een contract. Als familie of vrienden de lening renteloos willen verstrekken, ziet de Belastingdienst het rentevoordeel dat u daardoor heeft als schenking.

Crowdfunding
Bij crowdfunding investeren meerdere mensen allemaal een klein bedrag. Crowdfunding kan via donaties, een lening, in ruil voor aandelen, door een niet-financiële tegenprestatie of een combinatie van deze vormen. Het gaat bij crowdfunding om bedragen in de grootte van 20.000 tot 200.000 euro. Hogere bedragen komen voor.

Microfinanciering
Microkrediet is ooit begonnen om mensen in ontwikkelingslanden met een kleine bijdrage een eigen bedrijfje te laten beginnen. In 2008 heeft het microkrediet ook zijn intrede gedaan in Nederland. Hier is het microkrediet een lening van maximaal 50.000 euro. Combineert u het microkrediet met coaching, dan is dat microfinanciering.

MKB-krediet
Het MKB-krediet is een zakelijke lening voor een kredietbehoefte van minimaal € 50.000,- en maximaal € 250.000,- voor startende en bestaande mkb-ondernemers. Het krediet kan gebruikt worden om bv te investeren in bedrijfsmiddelen of een bedrijfsovername.

Kredietunie
Een kredietunie is een coöperatie, zonder winstoogmerk, die zich richt op kredietverlening door ondernemers voor ondernemers. Een kredietunie trekt middelen aan van leden van de coöperatie en/of professionele marktpartijen. Deze middelen kunnen vervolgens worden uitgeleend aan andere leden van de coöperatie zonder tussenkomst van een bank. Sommige leden zijn ook actief als business angel of informele investeerder, waarbij ze zelf buiten een kredietunie om investeren. Kredietunies verschaffen lineaire leningen van € 50.000,- tot € 250.000,- met een looptijd tussen de 1 en 10 jaar.

Informal investors (business angels)
Deze investeerder is meestal een vermogende ex-ondernemer. Naast financiering neemt deze ‘informal investor’ ook kennis, ervaring en een persoonlijk netwerk mee. Zij participeren tijdelijk in ruil voor zeggenschap in jouw bedrijf.

Participatiemaatschappij
Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 miljoen en 2 miljoen euro. Een participatiemaatschappij investeert voor een aantal jaar, meestal in ruil voor aandelen.

Venture Capital fonds
Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Meestal binnen een bepaalde branche of sector. Een financieringsaanvraag doet u bij het venture capital fonds. Dat kan vanaf ongeveer €200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen. De gemiddelde investering ligt rond de €1-3 miljoen. Venture Capital fondsen richten zich specifiek op startende bedrijven.

Seed fonds
Bent u een technostarter of een creatieve starter? Dan kunt u voor financiering misschien wel een beroep doen op een Seed-fonds. Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital fonds dat zich specifiek richt op innovatieve starters (0-5 jaar). De helft van het kapitaal in het fonds wordt door private investeerders (participatiefonds) ingebracht en de andere helft door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee stimuleert de overheid investeringsmaatschappijen om te investeren in jonge en risicovolle bedrijven.

Online krediet via fintech-financiers
Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf 5000 euro of van 10.000 euro tot 250.000 euro en zelfs tot 1 miljoen euro.

Bron: kvk.nl