Weet u zeker dat u goede algemene voorwaarden gebruikt? En weet u ook zeker dat ze op de juiste manier met uw afnemers worden overeengekomen? Niets is zo vervelend als je denkt dat iets goed geregeld is, maar als puntje bij paaltje komt, je met lege handen blijft staan. Bijv. in een faillissement.

Modebedrijf “De Optimist” BV levert al jaren diverse kledingstukken aan hun grootste vaste afnemer. De relatie is goed, er zijn eigenlijk nooit echte problemen, totdat ineens de betalingen wat later binnenkomen dan gebruikelijk. De Optimist heeft diverse gesprekken met de afnemer, die verzekert dat ze in een tijdelijk dipje zitten en er wordt een betalingsregeling getroffen die redelijk wordt nagekomen. Na een maand plaats de afnemer een grote order die een paar weken later wordt uitgeleverd. Een maand later krijgt De Optimist plotseling het bericht dat de afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd. Weer een week later blijkt de afnemer failliet te zijn… Gelukkig hanteert De Optimist algemene verkoopvoorwaarden, waarop bij de indiening van de vordering richting de curator een beroep wordt gedaan. Er staat ook een eigendomsvoorbehoud in.

Groot is de teleurstelling van het modebedrijf als de curator het eigendomsvoorbehoud in eerste instantie weliswaar erkent, maar het modebedrijf vraagt om te bewijzen dat de nog bij de failliet aanwezige artikelen bij de onbetaalde facturen horen. In de voorwaarden staat namelijk een zogenaamd “eng” eigendomsvoorbehoud. Omdat De Optimist al jaren vergelijkbare artikelen leverde die lastig van elkaar te onderscheiden zijn, slagen zij er niet in te bewijzen dat de aanwezige goederen bij de onbetaalde facturen horen. De curator weigert de goederen af te staan.

Helaas worden algemene voorwaarden nog te vaak als sluitstuk van een overeenkomst gezien. Het zijn de kleine lettertjes die niemand echt goed leest en waarbij men er vanuit gaat dat ze hopelijk nooit echt nodig zijn. Totdat het mis gaat, of minder erg, er gewoon een discussie met de wederpartij ontstaat. In die gevallen is het belangrijk om goede up-to-date algemene voorwaarden te hebben, die op de juiste manier zijn overeengekomen met uw afnemer. Dit voorkomt discussies, kan uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperken en kan er ook toe leiden dat u wel uw eigendommen terugkrijgt, in het geval uw afnemer failliet gaat. In het geval van De Optimist waren met een goed geformuleerd eigendomsvoorbehoud  de goederen wèl teruggekomen.

CRDT adviseert daarom periodiek uw algemene voorwaarden door een deskundig jurist te laten beoordelen en zo nodig aan te laten passen. Wij hebben hier al meer dan 20 jaar ervaring in en beoordelen honderden algemene voorwaarden per jaar.Met de CRDT voorwaardencheck worden uw voorwaarden op de belangrijkste punten door een ervaren en deskundige senior jurist beoordeeld, zoals:

  • Eigendomsvoorbehoud
  • Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid
  • Leveringstermijnen en uitloop
  • Toepasselijk recht en rechter en de formulering hiervan
  • Reclames
  • Zijn alle bepalingen nog up-to-date?

Check ?