Het moet onmogelijk worden voor schuldeisers om beslag te laten leggen op het volledige tegoed op een bankrekening. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer. De maatregel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

Nu is het bij loon en uitkeringen al zo dat schuldeisers niet op het volledige bedrag beslag kunnen leggen (zie kader). Dat moet straks dus ook gaan gelden voor bankrekeningen. Dekker vindt dat mensen genoeg geld moeten overhouden om van te leven.

Voor een alleenstaande komt de grens te liggen op iets minder dan 1500 euro. Onder dat bedrag kan een schuldeiser geen beslag leggen. Voor gehuwden en ouders ligt de grens hoger, tot iets minder dan 2100 euro voor getrouwde stellen met een of meer kinderen. De grensbedragen gelden voor al het geld dat iemand bij een bank heeft staan, ook als dit is verdeeld over verschillende rekeningen.

Er mag ook geen beslag worden gelegd op roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Dat leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten vaak voor rekening van de schuldenaar komen, aldus Dekker.

Daarnaast wordt de verouderde lijst van zaken die buiten een beslag blijven, aangepast aan deze tijd. Dit geldt ook voor veilingregels van roerende zaken. Nu gebeurt dat nog met een zaalveiling, maar dat kan straks ook via internet. Ook het in beslag nemen van een auto of aanhangwagen gaat veranderen. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand een auto op zijn naam heeft staan. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister en wordt het niet meer mogelijk om de auto na een beslag snel over te schrijven op een andere naam. Zo wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen.

Bronnen: nu.nl en overheid.nl
Foto: Shutterstock